ČESKO VIETNAMSKÝ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT

Integrační fórum Praha

V úterý 21. 9. 2021 proběhla v Domě národnostních menšin v Praze akce organizace SIMI pro odbornou veřejnost s názvem Integrační fórum Praha.

Jednalo se o první mezinárodní setkání odbornic a odborníků na oblast integrace migrantů na lokální úrovni, které SIMI s partnery pořádalo. Velmi zajímavé byly přednášky zahraničních hostů, kteří přednesli v panelové diskusi příklady z jejich praxe v Belgii, Německu a na Slovensku. V následných skupinových diskusích se pak sdílely zkušenosti ohledně aktuálních potřeb, výzev a příležitostí ve vzájemné výměně s účastníky z České republiky.

První prezentující byla Corinne Huybers, zastupující belgické město Mechelen, která hovořila o projektu budování inkluzivního města. Okolo 34 % obyvatelstva města má původ v zahraničí a to z celkem 132 zemí. Ve městě se také mluví 69 druhy jazyků. Město Mechelen mělo velmi špatnou reputaci – krádeže, nepořádek a špatná integrace, ale nyní? Je to skvělý příkladem správně aplikované integrační strategie a díky tomu získala třetí místo za konektivitu v ocenění Evropské ceny za budoucnost.

A co bylo tedy klíčem? Model kombinuje přísnou bezpečnostní politiku a právo vynucovací strategie s přijímání rozmanitosti jako bohatství, a co je velmi důležité, pozitivní přístup ke všem menšinám. Jednoduše, všichni jsou z Mechelen. Každý obyvatel je jiný, ale není to “my proti nim”, protože lidé tvoří město. Tento koncept tedy vytváří spojení mezi všemi Mechelenany.

Dalším hostem byla Katsiaryna Viadziorchyk z organizace AGABY (Německo), která tedy představila práci organizace AGABY a práci na občanské a politické účasti migrantů ve spolupráci s místními úřad v Německu. Je to jediná nadnárodní, etnická, náboženská a mezistranická organizace migrantů na státní úrovni. Hlavní činnost organizace jsou konzultace, školení a semináře, networking s obecními zastupitelstvy, organizace společných akcí, kampaní a další projektové práce.

Posledním hostel byla Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva (Slovensko). Začala představením organizace a projektu KapaCity – podpora nově příchozích na lokální úrovni. Web je online vzdělávací pomůcka pro (nejen) zaměstnance samospráv a spolupracujících organizací, kteří v práci přicházejí do kontaktu s obyvateli města, obce nebo kraje, kteří pocházejí ze zahraničí. Webová stránka má za cíl pomoct se zorientovat v problematice pobytu cizinců na Slovensku a s tím souvisejícími právy a povinnostmi. Je určena především pracovníkům obecních a místních úřadů a úřadů samospráv, ale také ředitelům a ředitelkám škol, zaměstnancům zařízení sociálních služeb, charit či mimovládních organizací.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *