ČESKO VIETNAMSKÝ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT

seminar cites

V obchodním centru Sapa se konal seminář CITES o ochraně ohrožených druhů

Česko-vietnamský vzdělávací institut společně s Ministerstvem životního prostředí realizoval seminář pro vietnamskou komunitu na téma CITES s důrazem na snížení poptávky po nelegálně obchodovaných exemplářích ohrožených druhů. 

(Praha 26.10.2021) Událost na ochranu ohrožené živočišné a rostlinné diverzity se konala v pražském obchodním a kulturním centru TTTM Sapa dne 26.10.2021. Cílem semináře bylo zvýšit povědomí vietnamské komunity žijící v ČR o problematice obchodování s ohroženými druhy chráněnými právě úmluvou CITES  a nelegálním obchodu s nimi. Události se také zúčastnili zástupci Vietnamské ambasády v ČR, Ústav pro životní prostředí Univerzity Karlovy a Zoo Praha. Česká republika je významným hráčem v nelegálním obchodu s ohroženými druhy,  jako země konzumní a tranzitní.

“Je před námi další zajímavá etapa spolupráce mezi Českou republikou a Vietnamem v oblasti osvěty. Vznikl mediální plán, který je jeden z etap na potírání obchodu s ohroženými druhy a já pevně doufám, že k osvětě ve vietnamské komunitě přispěje i tento seminář,” řekl náměstek ministra životního prostředí, pan Dolejský.

Největší případy tzv. wildlife crimes v České republice jsou spojené právě s Vietnamem. Během semináře bylo zmíněno hned několik operací celníků. V roce 2012 během tzv. operace Rhino bylo zabaveno 22 nosorožčích rohů, které byly loveckými trofejemi z Afriky. V rámci operace Osseus bylo zabaveno, kromě nosorožčích částí, také velké množství tygřích zubů, drápů, vousů, žluči a prášku z kostí. V roce 2014 bylo během několika operací zabaveno celkem 183 kg slonoviny a to směrem z Prahy do Hanoje. 

“To nás tehdy velmi překvapilo, protože dosud žádné takové zásilky v České republice nebyly a nikdo z nás to nečekal. Zakázané produkty jsme našli schované v cívkách, ale i v zavazadlech běžných cestujících směřujících do Hanoje nebo Ho Chi Minhova města”, dodala paní Říhová z Ústavu životního prostředí Univerzity Karlovy.

V závěru semináře byla přednáška na téma východní medicíny a CITES. Právě tato medicína využívá části ohrožených živočišných a rostlinných druhů nejvíce. Účastníci semináře se tedy dozvěděli o tom, které asijské léky jsou a nejsou povoleny dovézt do EU a hlavně, jaké možné alternativy jsou v České republice běžně dostupné.

CITES je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Téma regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy či potírání a prevence nelegálního obchodu zastřešené CITES je pro Českou republiku a Vietnam velmi důležité téma, které bylo stvrzeno podepsáním Deklarace o spolupráci při naplňování úmluvy CITES v roce 2015.

Na záznam semináře se můžete podívat zde.

Pro další informace je vám k dispozici Lucie Pštrosová, Česko-vietnamský vzdělávací institut, z.s., tel. 770 607 707, e-mail info@czechviet.org.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *