Czech Viet Friends

O PROJEKTU

Vietnamská minorita je třetí největší v České republice (dle zjištění Českého statistického úřadu k 31.12.2019) a vzhledem k jazykové bariéře členů této minority často dochází ke špatnému porozumění a vzniku předsudků ze strany majoritní skupiny, tj. Čechů.

Proto bychom našim integračním projektem CzechViet Friends chtěli oslovit jak majoritní, tak minoritní skupinu a seznámit je navzájem s životy několika lidí v rámci obou skupin napříč republikou.

Vzhledem k tomu, že problematika menšin v České republice je nám blízká, představuje tento projekt pro nás zajímavý nástroj, jak lidsky a osobně ukázat odlišné příběhy dvou tak různorodých kultur, sobě navzájem.

Formou video a psaných rozhovorů bychom chtěli přispět k hlubší integraci vietnamské komunity v České republice a české minority ve Vietnamu. Cílem projektu je lépe poznat Vašeho vietnamského souseda, seznámit se s jeho osudem a zároveň ukázat minoritní skupině, že i Češi žijí ve Vietnamu a jak vypadá jejich integrace v zemi původu této minoritní skupiny. Osoby, které budeme vybírat k rozhovorům, budou jedinci, kteří mají za sebou zajímavý životní příběh. Protože taková prodejkyně ve vietnamské večerce ve Vašem sousedství může být vzdělaná žena – vystudovaná lékařka s letitou praxí ve Vietnamu. Ale kvůli obtížné nostrifikaci a hlavně jazykové bariéře musela v České republice začít odznova.

Projekt je realizován ve spolupráci s Evropskou Unií.

Podpořte projekt
“Česká škola ve Vietnamu“
JEŠTĚ DNES