ČESKO VIETNAMSKÝ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT

Společně můžeme

POSTAVIT ČESKOU ŠKOLU VE VIETNAMU

O nás

Jsme nezisková organizace Česko-vietnamský vzdělávací institut, z.s.    s pracovištěm v Praze a v Hanoji.

Vytváříme projekty, které přispívají k pozitivní integraci všech generací Vietnamců do majoritní společnosti. Naše unikátnost na rozdíl od jiných neziskovek zaměřujících se na vietnamskou komunitu je v tom, že jsme mladý česko-vietnamský tým.

Rádi bychom už tím, šli příkladem. Nicméně to, že se zaměřujeme především na vietnamskou menšinu neznamená, že nemáme zájem i o ostatní národnostní menšiny v ČR.

Poslání institutu

  • zachování kultury a jazyka,
  • ochrana a zajištění možnosti svobodného přístupu ke vzdělání,
  • rozvoj svobodného a kreativního myšlení,
  • propojení a integrace české a vietnamské společnosti a jejich kultury,
  • zajištění rovnocenných pracovních příležitostí

Hlavní činnost institut uskutečňuje zejména prostřednictvím:

  • pořádání přednášek, seminářů, workshopů, konferencí a vzdělávacích akcí pro veřejnost,
  • tlumočení a překlady (česko-vietnamské, vietnamsko-české)
  • zastupování zájmů členů institutu ve vztahu k národním i mezinárodním organizacím, asociacím a institucím či jiným podobným seskupením či orgánům,
  • vedlejší činností, které umožní institutu získat odborné informace, publikace, znalosti, možnosti, jakož i další prostředky (včetně finančních) za účelem naplňování poslání a činností ČVVI a podpory jejích členů.

Hledáme & fondy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Vzděláváme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Pečujeme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Konzultujeme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Čeho jsme dosáhli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

0
Cool Number
Partneři