ČESKO VIETNAMSKÝ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT

O nás

Kdo jsme

Tým nadšenců a milovníku obou kultur, kteří se snaží edukovat a propojit krásy těchto zemí. Seznamujeme vietnamskou menšinu o české kultuře a naopak.

Jsme nezisková organizace Česko-vietnamský vzdělávací institut, z.s., s pracovištěm v Praze a v Hanoji. Vytváříme projekty, které přispívají k pozitivní integraci všech generací Vietnamců do majoritní společnosti. Naše unikátnost na rozdíl od jiných neziskovek zaměřujících se na vietnamskou komunitu je v tom, že jsme mladý česko-vietnamský tým. Rádi bychom už tím, šli příkladem. Nicméně to, že se zaměřujeme především na vietnamskou menšinu neznamená, že nemáme zájem i o ostatní národnostní menšiny v ČR.

Hlavní činnost institut uskutečňuje zejména prostřednictvím:

  • pořádání přednášek, seminářů, workshopů, konferencí a vzdělávacích akcí pro veřejnost,
  • tlumočení a překlady (česko-vietnamské, vietnamsko-české)
  • zastupování zájmů členů institutu ve vztahu k národním i mezinárodním organizacím, asociacím a institucím či jiným podobným seskupením či orgánům,

Náš přístup

K podpoře poslání institutu a hlavní činnosti vyvíjí institut dále vedlejší činností:

  • publikační činnost,
  • přednáškovou činnost,
  • školící činnost,
  • poradenskou a konzultační činnost,
  • překladatelství a tlumočení

Historické okénko

Česko-vietnamský institut z.s. vznikl přejmenováním neziskové organizace TNSV Brno. Cílem neziskovky bylo sdružovat mladé vietnamské studenty a pomáhat jim v osobním rozvoji během jejich studia i života v ČR. Odštěpení a přejmenování organizace z TNSV Brno na Česko-vietnamský vzdělávací institut z.s. považujeme za další krok ve vývoji neziskovky v silnou instituci s cílem šíření českého vzdělávacího systému a integrace vietnamské menšiny v ČR. Podpora vzájemného vzdělání mládeže a studentů jak v ČR, tak i ve Vietnamu.

Zakladatel

Nguyen Manh Tung, který pro své dobročinné aktivity čerpá ze svých nelehkých osobních zážitků z dětství. Už od 12 let se snažil sám vydělávat, a když mu ve 14 letech zemřel otec, musel se sám postarat o bratra i maminku. Tato náročná zkušenost jej přivedla k rozhodnutí věnovat se v životě něčemu smysluplnému. Založil menší firmu a svůj čas a energie věnuje také do propojování české a vietnamské komunity v rámci česko-vietnamské organizace CZECH Viet. 

Nguyen Manh Tung

Lucie Pštrosová

Vedoucí projektů

Během Erasmu ve Vietnamu se zamilovala do Vietnamské kultury, historie a lidí. Ve Vietnamu taktéž prováděla česky a anglicky hovořící turisty. Nyní žije v Česku a pomáhá rozšiřovat osvětu obou kulturám.