V Sapě se konal seminář CITES

V kulturním a obchodním centru Sapa v Praze dne 26.10.2021 uspořádalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Česko-vietnamským vzdělávacím institutem seminář CITES. Cílem bylo zvýšení povědomí a edukace vietnamské komunity žijící v České republice o zákazu obchodování s uznanými ohroženými druhy, které jsou chráněny CITES. Akce se zúčastnilo také Velvyslanectví Vietnamu, Ústav pro životní prostředí při Karlově univerzitě a Zoo Praha.

Nelegální obchod s ohroženými druhy – tzv. „wildlife crime“, má významný vliv na vymírání vzácných druhů ve volné přírodě. Je jednou z nejvýznamnějších oblastí kriminality. V České republice došlo v posledních letech k mnoha významným případům nelegálního obchodování, ve kterých jsou právě vietnamští občané zapleteni nejvýznamněji na světě

Česká republika jako tranzitní země

„Česká republika je jednou z nejvýznamnějších zemí na trhu s nelegálním obchodem s ohroženými druhy a to jako spotřebitelská a tranzitní země. Díky chovu plazů a papoušků nebo i pěstováním kaktusů. V posledních letech jsme svědky významného nelegálního obchodu se slonovinou, nosorožci, tygřími kostmi a vývarem. Zároveň se v posledních letech zdvojnásobil počet asijských rostlinných léčiv obsahujících exempláře ohrožených druhů zabavených při dovozu do ČR bez povolení CITES. (např. v roce 2020 více než 2800 balení tradičních asijských léků) oproti cca 500 balením v roce 2016,“ zdůraznil na semináři náměstek ministra ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

Během semináře první tajemník, pan Nguyen Nhu Thuy učinil následující prohlášení: „My všichni, zejména mladá generace, musíme jednat společně, abychom zachovali, obnovili a ochránili biologickou rozmanitost. Sdílet a šířit poselství, vytvářet osvětu a dobré sociální standardy civilizované spotřeby a chování šetrného k životnímu prostředí s cílem snížit potřebu používání a eliminovat riziko poškození životního prostředí. Obchodování nepřispívá k prevenci vymírání druhů a zachování biologické rozmanitosti. Zároveň je nutné představit model zeleného životního stylu, zelené spotřeby s cílem probudit, podpořit a rozšířit povědomí o ochraně životního prostředí, o ochraně zvířat a rostlin po celém světě.”

Osvěta ve vietnamské komunitě

Vladimír Dolejský, náměstek ministra životního prostředí, spolu s prvním tajemníkem vietnamské ambasády p. Nguyen Nhu Thuy se shodli na nutnosti pokračovat ve vzdělávání o citlivých tématech a prohloubit vzájemnou spolupráci mezi Českem a Vietnamem na téma ochrany životního prostředí.

Účelem semináře bylo zvýšit povědomí vietnamské komunity žijící v České republice o obchodu s ohroženými druhy chráněnými CITES a nelegálním obchodu s ohroženými druhy. Tak, aby se snižovala poptávka po produktech z nelegálně obchodovaných exemplářů ohrožených druhů. Povědomí o ochraně ohrožených druhů, regulaci mezinárodního obchodu či potírání a předcházení nelegálnímu obchodu se vzácnými druhy, na které se vztahuje CITES, je velmi vysoké jak pro Českou republiku, tak pro Vietnam. Obě země toto potvrdili uzavřením Deklarace o spolupráci v roce 2015 .

Na semináři zazněly přednášky odborníků z CITES, Ústav pro životní prostředí Univerzity Karlovy v Praze a Zoo Praha. Zároveň děkujeme našim partnerům a sponzorům: Saparia a.s., Svaz Vietnamců v ČR, Tamda Food a Work & Study.

0 Comments